به وب سایت رسمی مهندس هومن باستی، مدرس فیزیک از پایه تا کنکور خوش آمدید
به وب سایت رسمی مهندس هومن باستی، مدرس فیزیک از پایه تا کنکور خوش آمدید
به وب سایت رسمی مهندس هومن باستی، مدرس فیزیک از پایه تا کنکور خوش آمدید
به وب سایت رسمی مهندس هومن باستی، مدرس فیزیک از پایه تا کنکور خوش آمدید
به وب سایت رسمی مهندس هومن باستی، مدرس فیزیک از پایه تا کنکور خوش آمدید
به وب سایت رسمی مهندس هومن باستی، مدرس فیزیک از پایه تا کنکور خوش آمدید
به وب سایت رسمی مهندس هومن باستی، مدرس فیزیک از پایه تا کنکور خوش آمدید
به وب سایت رسمی مهندس هومن باستی، مدرس فیزیک از پایه تا کنکور خوش آمدید

 

 

   [.] سوابق آموزشی

      -:: مدرس لوح هاي آموزشي گروه آموزشي پرواز در شبکه هاي يک، دو و سه سيما

      -:: کارشناس درس فيزيک در برنامه کنکور راديو جوان

      -:: مدرس فيزيک برنامه فرصت‌هاي برابر در شبکه آموزش

      -:: کارشناس علمي صفحه کنکور روزنامه جام جم (در سال 1390)

      -:: مدرس آموزشگاه‌های: مبتکران، پرستو، انديشه ها و سابقه تدريس در آموزشگاههای: ماهان، بعثت، علوم، مهرآزمون، راهيان دانشگاه و...

      -:: دبير پروازی شهرستان های کشور

    [.] تاليفات

      -:: مولف کتاب‌های کنکور در انتشارات: آيندگان، رزمندگان، تخته‌سياه، تست‌قرمز، راهيان دانشگاه، شبقره، قلم علم، مرجع

      -:: پاسخ‌گويی به سوالات کنکورهای سراسري و آزاد در ويژه‌نامه انتشارات راه و انديشه