header photoبرنامه های تلوزیونی | مدرس فیزیک شبکه آموزش سیما
برنامه همایش های فیزیک

    [.] سوابق آموزشی

  • کارشناس درس فیزیک در برنامه کنکور رادیو جوان
  • مدرس فیزیک برنامه فرصت‌های برابر در شبکه آموزش
  • کارشناس علمی صفحه کنکور روزنامه جام جم (در سال 1390)
  • مدرس آموزشگاه‌های: مبتکران، پرستو، اندیشه ها، اوج و سابقه تدریس در آموزشگاههای: ماهان، بعثت، علوم، مهرآزمون، راهیان دانشگاه و...
  • مدرس مدارس: دکتر حسابـی - سماء - الوند - پژوهش و سابقه تدریس در مدارس: امام صادق (ع) - باقر العلوم (ع) - دانش پژوهان - سمیه - فرزانگان پویا و...
  • دبیر پروازی شهرستان های کشور

    [.] تالیفات

  • مولف کتاب‌های کنکور در انتشارات:  آیندگان، رزمندگان، تخته‌سیاه، تست‌قرمز، راهیان دانشگاه، شبقره، قلم علم، مرجع
  • پاسخ‌گویی به سوالات کنکورهای سراسری و آزاد در ویژه‌نامه انتشارات راه و اندیشه